top of page
Restauratie

Peter restaureert objecten op een zodanige manier dat de geschiedenis van het object gezien mag worden. Naast het herstel van schade, zorgt Peter ervoor dat de kwaliteit van het object niet verder achteruit gaat. Conserveren en bewaarcondities spelen dan ook een belangrijke rol.

bottom of page