top of page
Collecties en particuliere verzamelingen

Peter en Marja krijgen ook opdrachten van instellingen zoals musea en universiteiten om een collectie te beschrijven, te conserveren en restaureren. Het gaat hierbij vaak om grote projecten waar langere tijd aan gewerkt wordt. Op deze pagina staat een selectie van een aantal bijzondere collecties.

Steeds vaker kloppen ook particulieren bij Peter aan voor het beheer van hun collectie of verzameling. Peter adviseert en levert een op maat gemaakt product voor het toegankelijk maken en houden van een verzameling, voor het behoud van de objecten, en voor de berging van de objecten. Zo wordt een particuliere verzameling weer overzichtelijk en verandert van last tot lust.

Particuliere verzameling
Particuliere verzameling
Particuliere verzameling
Particuliere verzameling

Plantenziektes

Hiernaast zijn foto's te zien van een collectie unieke tekeningen van ziektes van gewassen, samengesteld in de jaren vijftig van de vorige eeuw, en nu beheerd door de universiteit van Wageningen. De tekeningen zijn gemaakt in een tijd waarin er nog geen sprake was van de verfijnde fotografiemogelijkheden die we nu kennen - ieder stadium van een ziekte van een plant moest handmatig met potlood en penseel vastgelegd worden. De collectie is door Marja en Peter beschreven en geconserveerd.

Bruna

Vanaf 2006 werkten Peter en Marja aan de beschrijving, restauratie en conservering van het werk van Dick Bruna. Die collectie bevat een schat aan schetsjes, tekeningen, collages, (stations)affiches, boekomslagen en prentbriefkaarten. Al deze objecten zijn in bewaring in het Centraal Museum in Utrecht. Ook is daar het atelier van Dick Bruna te zien. Zowel het atelier als de collectie geven een inkijkje in de ontwerppraktijk van Dick Bruna. Naarmate er meer objecten beschreven waren (ruim 20.000!), konden er steeds meer verbanden gelegd worden. Het inzicht groeit, wat recht doet aan het werk en het enorme oeuvre van Dick Bruna.

Na 16 jaar is het grote en boeiende project eind 2022 afgerond.

bottom of page