top of page

Grote formaten stellen andere eisen aan het vakmanschap van de restaurator: meestal zijn de schades groter en dit geeft grotere spanningen in het papier. Bovendien is de berging van grote tekeningen ingewikkelder. Vooral musea beheren en bewaren dergelijke formaten tekeningen en zij zijn uiteraard beter uitgerust om ze verantwoord te bergen.

Grote tekeningen en kaarten
bottom of page